wypożyczalnia aut dostawczych

Samochód zastępczy za darmo – kiedy to możliwe?

Wypożyczalnia aut dostawczych w Opolskiem to miejsce, w którym można skorzystać z wynajmu auta odpłatnie, ale również za darmo. Każdemu kierowcy zdarzyła się sytuacja, w której jego samochód uległ awarii lub został uszkodzony w wyniku wypadku. W takim przypadku, często potrzebny jest samochód zastępczy, który umożliwi nam swobodne poruszanie się. W Polsce istnieje kilka sytuacji, w których możemy otrzymać samochód zastępczy za darmo.

Jak działa ubezpieczenie AC?

Głównym źródłem prawa do samochodu zastępczego jest ubezpieczenie autocasco (AC), które jest dobrowolnym ubezpieczeniem majątkowym. Ubezpieczyciel oferując polisę AC, może umożliwić nam korzystanie z samochodu zastępczego, jeśli nasze auto zostanie unieruchomione na skutek kolizji lub innego zdarzenia losowego. Jednak nie każda polisa AC przewiduje taką opcję, dlatego należy dokładnie sprawdzić warunki umowy ubezpieczenia. Warto porównać różne oferty na rynku oraz wybrać taką, która najlepiej odpowiada naszym oczekiwaniom i potrzebom. Wielu ubezpieczycieli współpracuje np. z wypożyczalnią aut dostawczych w Opolskiem.

Czy kierowcy należy się auto zastępcze w przypadku kolizji?

Kolejną sytuacją, w której mamy prawo do samochodu zastępczego za darmo, jest wypadek drogowy spowodowany przez innego kierowcę. Jeśli udowodnimy, że druga strona jest winna kolizji, możemy wystąpić z roszczeniem o wynajem samochodu zastępczego na koszt sprawcy. W tym przypadku warto zgłosić sprawę na policję oraz zebrać wszelkie dowody potwierdzające winę drugiej strony. Następnie należy wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy z żądaniem pokrycia kosztów wynajmu auta zastępczego. Zgodnie z prawem polskim, przysługuje ono tylko wtedy, gdy nasze auto jest całkowicie unieruchomione lub jego naprawa trwa dłużej niż 3 dni robocze.