ratownik drogowy

Najważniejsze uprawnienia ratowników drogowych

Czasami sama chęć niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych nie jest wystarczająca. Każda osoba wyszkolona w kierunku ratownika drogowego posiada specjalistyczną wiedzę, potrzebną do udzielenia wymaganego wsparcia. Jakie są najważniejsze uprawnienia ratowników drogowych?

Kim jest ratownik drogowy?

Jest to osoba, która przeszła specjalistyczne szkolenia i jest kompleksowo przygotowana do przeprowadzania działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych. W zakres działań ratownictwa drogowego wchodzi nie tylko udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, lecz także organizowanie akcji ratowniczej, zarządzanie nią do czasu przybycia pogotowia i policji oraz ścisła współpraca z nimi przy niesieniu pomocy poszkodowanym.

Uprawnienia ratowników drogowych

Podstawowym szkoleniem, które przechodzi każdy ratownik drogowy jest kurs pierwszej pomocy. Ratownik drogowy przebywający na miejscu wypadku ma obowiązek udzielenia niezbędnej pomocy medycznej poszkodowanym, jeśli sytuacja tego wymaga. Szkolenia uczą ratowników m.in. resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku zatrzymania akcji serca czy układania poszkodowanych w pozycji bocznej, jeśli doszło do omdlenia. Udzielając pierwszej pomocy profesjonalny ratownik korzysta z tej samej ochrony prawnej, która przewidziana jest dla funkcjonariuszy publicznych.

Ratownik drogowy jest wyszkolony w kierunku przeprowadzania wstępnej segregacji medycznej w zakresie pierwszej pomocy przy wypadkach z dużą ilością osób poszkodowanych. W ten sposób ratownictwo drogowe ułatwia późniejszą pracę pogotowia, co przyśpiesza ich działania i pozwala szybciej dotrzeć do tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Przechodząc kurs ratownika drogowego, kursanci zyskują uprawnienia do zarządzania działaniami ratowniczymi do czasu przybycia pogotowia, policji i straży pożarnej. Bycie ratownikiem drogowym uprawnia do wydawania wiążących poleceń świadkom wydarzenia, np. wezwania do udzielenia wsparcia przy próbach pomocy poszkodowanym lub wykonania telefonu do odpowiednich służb. Mogą oni także stosować pomarańczowe światła błyskowe na własnym pojeździe dla oznaczenia miejsca wypadku.

Pomoc drogowa ratowników drogowych polega także na wsparciu przy uprzątaniu pojazdów. Pojazdy specjalistyczne typu dźwig czy wyciągarka również wymagają od ratowników uprawnień, dzięki czemu korzystając z ich usług możemy mieć pewność, że współpracujemy z profesjonalistami.