Niebezpieczne manewry wyprzedzania

Najczęstsze przyczyny wypadków na drodze

Od wielu lat obserwujemy w Polsce regularny wzrost wypadków drogowych. Dochodzi do nich zarówno w dużych miastach, na wsiach, jak i na drogach szybkiego ruchu. Nasz kraj zaliczany jest do niechlubnej dziesiątki krajów Unii Europejskiej z największą ilością wypadków drogowych, co powoduje, że pomoc drogowa ma u nas ręce pełne roboty. Dochodzi do nich o różnych porach roku, ale wyraźny wzrost następuje w miesiącach wakacyjnych (najwięcej wypadków rejestruje się w sierpniu). Najczęściej mają miejsce w piątki, a więc w dniach, gdy natężenie ruchu drogowego jest największe. Wyraźnie widać już pierwszy czynnik ryzyka – duża ilość samochodów na drogach.

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się najczęstszym przyczynom wypadków drogowych w naszym kraju.

1. Za szybko albo za wolno 

Często do wypadków dochodzi, ponieważ kierowcy nie potrafią optymalnie dostosować prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Pamiętajmy, że zbyt szybka jazda może być równie niebezpieczna, co jazda za wolna.

2. Za blisko

Niezwykle niebezpieczna jest tendencja (wyraźna u wielu polskich kierowców) do jeżdżenia zbyt blisko poprzedzającego nas auta. Zachowywanie odpowiednich odstępów, daje nam szansę zareagowania na sytuację na drodze z właściwym wyprzedzeniem i minimalizuje ryzyko wjechania w tył pojazdu jadącego przed nami.

3. Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu

Bagatelizowanie roli pierwszeństwa przejazdu lub niezwracanie uwagi na stosowne znaki powoduje sporą ilość stłuczek i wypadków.

4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu dla pieszych

Ten problem jest niestety obecny na polskich drogach i doprowadza do dużej ilości wypadków z udziałem pieszych.

5. Niebezpieczne manewry wyprzedzania

Prawidłowo przeprowadzone wyprzedzanie jest bezpiecznym procesem, który często musimy wykonywać na drodze. Niestety bardzo często dochodzi do wypadków, ponieważ kierowcy decydują się na wyprzedzanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. przejścia dla pieszych czy linie ciągłe) i robią to nieprawidłowo. Pamiętajmy, że manewr wyprzedzania powinien być zawsze poprzedzony uważną obserwacją przeciwnego pasa ruchu, którą należy zacząć na kilkaset metrów przed rozpoczęciem wyprzedzania.