Pomoc drogowa Opole

Kto pokrywa koszty usług pomocy drogowej?

Wypadki i stłuczki mogą przytrafić się niemal każdemu. Niezależnie od kompetencji i doświadczenia, nigdy do końca nie mamy wpływu na zachowanie innych kierowców na drodze. Każdy wypadek natomiast generuje pewne komplikacje i przede wszystkim wiąże się z wysokimi kosztami finansowymi. Wiele osób rezygnuje z pomocy drogowej jak na przykład z usługi holowania auta, w obawie przed dodatkowymi opłatami. Jak sytuacja wygląda z prawnego punktu widzenia i kto powinien faktycznie pokryć koszt lawety?

Odszkodowanie za holowanie dla poszkodowanego

Jeśli wypadek nastąpił z winy innego kierowcy, osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów pomocy drogowej. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, to ubezpieczyciel sprawcy winien jest naprawienia szkody, która mieści się, zgodnie z art. 361 § 2 k.c. w granicach normalnego związku przyczynowego. Co dokładnie to oznacza? Że jeśli pojazd poszkodowanego niezdatny jest do użytku, może on wezwać pomoc drogową, a koszt holowania auta zostanie mu zwrócony. Należy przedstawić stosowny dokument, na przykład fakturę za wykonaną usługę i na tej podstawie powinno zostać przyznane odszkodowanie. Jeśli zdarzenie nastąpiło z winy innego kierowcy, szkoda ta wydaje się oczywista i nie podlega wątpliwości.

W tym miejscu warto natomiast zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Ten sam artykuł prawny, na który powoływaliśmy się wcześniej, zobowiązuje równocześnie poszkodowane do minimalizacji szkody. Ten zapis ogranicza możliwość nadużycia ze strony kierowców. W najprostszych słowach poszkodowany powinien zamówić pomoc drogową, która świadczy usługi w cenach zbliżonych do średniej na rynku, a samochód odholować do warsztatu znajdującego się stosunkowo najbliżej miejsca wypadku. Jeśli zdecyduje inaczej, odszkodowanie za holowanie może nie być mu przyznane.

Koszty pomocy drogowej dla sprawcy zdarzenia

Sytuacja jest mniej oczywista w przypadku kierowcy, który spowodował kolizję. Wszystko zależy od posiadanego ubezpieczenia oraz warunków zawartych w umowie. Jeśli sprawca ma wykupione dodatkowe pakiety jak AC czy autocasco, wtedy może liczyć na zwrot kosztów związanych z pomocą drogą. Jednak każda firma ubezpieczeniowa działa na własnych warunkach i zakres oferowanych usług może się nieco różnić. Przy podpisywaniu umowy warto dokładnie sprawdzić, jaka pomoc przysługuje w razie spowodowania kolizji z własnej winy. Jest to kluczowy aspekt i należy go dobrze przemyśleć. Różnice między przedstawicielami ubezpieczeniowymi są naprawdę duże. Niekiedy pokrycie kosztu holowania auta zawarte jest nawet w podstawowych ubezpieczeniu OC, jednak nie jest to regułą.